KARMA Rinoplastika

“KARMA” Rinoplastika üsulu zamanı burun xaricində heç bir kəsik aparılmır.Bütün işlər burun dəliyi içərisindən həyata keçirilir.Ona görə də xaricdən heç bir tikiş və ya kəsik izi görünmür.Həmçinin burun ucu qığırdaqları daha səlqəli işlənilir və istənilən görünüş verilə bilinir.Burada burun ucunda kəsik olmadığına görə toxuma və bağlar da heç bir zərər görmür.

“KARMA” Rinoplastikanın ən üstün cəhətlərdən biri də “Pitangium” bağının kəsilməməsidirPitangium bağı burun ucu üçün yəhər rolunu oynayır. Ona görə də burun ucu düşməsi,burun ucu sallanması kimi problemlər heç vaxt yaşanmır. Bağ kəsilmədiyi üçün də burun ucu elastikliyini, hərəkətliliyini itirmir və hissiyyatını saxlayır.