“LETDOWN” (QAPALI) Rinoplastika

LETDOWN Rinoplastika - Burunun anatomiyası pozulmadan,burunun elastikliyini təmin edən pitangium bağı kəsilmədən həyata keçirilən qapalı rinoplastikanın bir metodu sayılır. Bu əməliyyatın ən üstün cəhəti minimum travma ilə minimum zamana əməliyyatın icra olunmasıdır. Əməliyyat zamanı burun humpı(donqarı) yonulmadan aradan qaldırılır və plastilin kimi formaya salınır. Bununlada toxumalara az zərər verərək daha təbii görünüşlü burun əldə etmək mümkün olur. Qeyd edək ki, “LETDOWN” Rinoplastika zamanı xaricdən kəsik aparılmır.